18 Apr 2010 @ 19:00 

Το 4G WiΜΑΧ στο σύνολο των δικτύων και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει, έχει ανεβάσει κατακόρυφα τη ζήτησή του στο αγοραστικό κοινό. Τo γεγονός αυτό ενθάρρυνε το WiMΑΧ Forum να εκκινήσει μια προσπάθεια επίσπευσης της ανάπτυξης των νέων χαρακτηριστικών του, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητά του. Αυτές οι βελτιώσεις αφορούν τόσο την τρέχουσα τεχνολογία Release 1, όσο και το επερχόμενο WiMΑΧ Release 2 (WiMΑΧ 2), το οποίο βασίζεται στο IEEE πρότυπο 802.16m και το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο μισό της τρέχουσας χρονιάς.

Σύμφωνα με το WiMAX Forum, οι προσθήκες που έγιναν στο WiMAX Release 1 θα βοηθήσουν στην αύξηση των επιδόσεων πάνω από 50%, ενώ συγχρόνως θα διατηρηθεί η συμβατότητα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας της ΙΕΕΕ, 802.16e. Τα πρώτα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί με αυτά τα χαρακτηριστικά θα κυκλοφορήσουν στα τέλη του 2010, ενώ όσον αφορά το WiMAX 2 η πιστοποίηση των προϊόντων αναμένεται στα τέλη του 2011.

Ο κ. Ron Resnick, πρόεδρος και διευθυντικό στέλεχος του WiMAX Forum, υποστήριξε τα εξής: «Λόγω της παγκόσμιας ζήτησης της οποίας τυγχάνουν οι ασύρματες 4G υπηρεσίες ευρυζωνικότητας και της τρομακτικής τους ανάπτυξης, οι πάροχοι υπηρεσιών του WiMAX απαιτούν ταχύτερα δίκτυα με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Στην απαίτηση αυτή, η WiMAX κοινότητα ανταποκρίθηκε άμεσα.» Και συνεχίζει λέγοντας πως, «…η απαίτηση αυτή είναι πιο έκδηλη στην Ινδία από οπουδήποτε αλλού, μιας και η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στη χώρα αγγίζει το πενιχρό 3%. Η κοινότητά μας είναι σε θέση να αφουγκραστεί αυτή την απαίτηση καθώς και τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ανά την υφήλιο και για αυτό προτίθεται να ανεβάσει την απόδοση σε υψηλότερα επίπεδα, πάρα πολύ σύντομα.»

Εξαιτίας του μεγάλου όγκου δεδομένων που προσφέρουν στους χρήστες οι διαχειριστές του WiMAX, ελοχεύει ο κίνδυνος υπερφόρτωσης των δικτύων και για αυτόν τον λόγο οι πάροχοι αξιώνουν πιο προηγμένες τεχνολογίες για να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση. Εδώ ακριβώς αποκτούν ουσία τα νέα χαρακτηριστικά που το WiMAX 2 επαγγέλεται, αφού αναμένεται να διπλασιάσει το μέγιστο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων και να αυξήσει την απόδοση κατά 50%, όπως αναφέραμε παραπάνω. Επίσης, στα πλαίσια του εμπλουτισμού του νέου WiMAX θα υπάρχει υποστήριξη για τις MIMO (Multiple-Input and Multiple-Output) κεραίες στους αντίστοιχους σταθμούς βάσης, βελτιωμένη Fractional Frequency Reuse (οι συχνότητες που επαναχρησιμοποιούνται σε ένα κυτταρικό συγκρότημα για ενδυνάμωση του σήματος και καλύτερη απόδοση), καθώς και Higher-Order Modulation (QPSK και m-QAM διαμορφώσεις σήματος) για την άνω ζεύξη, αλλά και τεχνικές Downlink Beamforming (κατευθυντική μετάδοση σήματος κάτω ζεύξης). Όλα αυτά έχουν ανακοινωθεί στο WiMAX Forum.

Οι διεργασίες εμπλουτισμού του WiMAX Release 1 θα διεξαχθούν παράλληλα με την ολοκλήρωση του IEEE Προτύπου 802.16m κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς. Τα πρώτα προϊόντα που θα υποστηρίζουν το πρωτόκολλο 802.16m είναι ήδη υπό ανάπτυξη και το WiMAX Forum προτίθεται να τα πιστοποιήσει στα τέλη του 2011. Ο αντιπρόεδρος στον τομέα Τεχνολογίας για το WiMAX Forum και υπεύθυνος της Ομάδας Εργασίας του ΙΕΕΕ 802.16, κ. Roger Marks, δήλωσε πως «Οι εντατικές εργασίες ανάπτυξης του IEEE 802.16m έχουν αποκομίσει σημαντικά οφέλη από την διεθνή συνεργασία μεταξύ κορυφαίων κατασκευαστών τηλεπικοινωνιακών εξοπλισμών, τεχνικών οργανισμών, καθώς και πανεπιστημίων οι οποίοι υποστηρίζουν αυτές τις ελπιδοφόρες μελλοντικές απαιτήσεις των διαχειριστών του WiMAX.»

Πηγή: myphone

Posted By: leo
Last Edit: 14 May 2010 @ 08:10

EmailPermalinkComments Off on Επίσπευση προσπαθειών για την έλευση του WiMAX 2
Tags
Tags: , ,
Categories: Wireless Networks

 Last 50 Posts
 Back
Change Theme...
 • Users » 1
 • Posts/Pages » 73
 • Comments » 0
Change Theme...
 • VoidVoid
 • LifeLife
 • EarthEarth
 • WindWind
 • WaterWater « Default
 • FireFire
 • LightLight

Airplay  No Child Pages.

Projects  No Child Pages.

Portfolio  No Child Pages.

Wall  No Child Pages.

NetSurfer Browser  No Child Pages.

Portfolio 2 Columns  No Child Pages.

Portfolio 3 Columns  No Child Pages.